INSTRUMENTAALMUUSIKA KOOS METOODILISE JUHENDIGA


PCD ja metoodiline juhend „Kollane“ on mõeldud õppematerjalina kasutamiseks muusika- ja liikumistundides nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui huvitegevuses.

3–7-AASTASED
01 Kõnnimuusika
02 Neli peatust
03 Marss
04 Hüplen ja jooksen (A B)
05 Hüplen ja võimlen (AA B)
06 Jooksen, kõnnin ja tantsin (A B)
07 Jooks ja pall (A B)
08 Jooks 1
09 Jooksen ja viskan palli (A BB)
10 Jooks ja koostöö
11 Mardikad (A B C)
12 Hiilin ja hüppan (A B)
13 Tugev ja õrn
14 Rütm ja karakter1
15 Lõõgastusmuusika linnulauluga

7-11-AASTASED
16 Sammulugu
17 Kaheksa peatust
18 Paarilisega ja kordamööda
19 Sportlik kõnd ja hooglemine
20 Liigutan, pingutan, lõdvestan (AA B)
21 Vetruv kõnd ja jooks
22 Ta – Ti-ti – Ta-a
23 Vahetussamm e Ti-ti Ta
24 Palli põrgatamine
25 Jooks 2
26 Viskan palli ehk Labajalg
27 Legato ja Staccato
28 Viie noodi lugu
29 Tütm ja karakter
30 Lõõgastuslugu merega

Muusika ja liikumise kogumik jaguneb kaheks osaks: 3–7-aastastele (palad 1-15) ja 7–11-aastastele (palad 16-30) mõeldud muusika- ja liikumistegevused.

Iga muusikapala on kirjutatud kindla eesmärgiga, millist muusikalist väljendusvahendit selle kaudu õppida saab (erinevad taktimõõdud, rütmivormid, tempo, dünaamika, karakter jne).

Igale muusikapalale on metoodilises juhendis kirjeldatud kaks kasutusviisi: Idla liikumine ja rütmika. Idla liikumises on läbivad teemad kõnni- ja jooksukool, kehakool, harjutused põrandal, koordinatsioon. Vahendina on kasutusel pall. Rütmikas on teemadeks meetrumi, rütmide jt muusika väljendusvahendite ning muusikalise vormi tajumine. Vahenditena on kasutusel rütmipillid, pallid, rätikud, lindid vms.

„Kollase“ loomisel tahtsime luua uut muusikat ja sellele mõeldud harjutusvara, milles oleks sümbioos muusika ja liikumise vahel. Soovisime kirjutada muusika selliselt, et see tõesti toetaks kindlate harjutuste või liikumisviiside sooritamist. Aegu tagasi oli selleks liikumistunnis klaverisaatja, kes mängis just nii, millist tegevust tehti. Nüüd üldjuhul sellist võimalust ei ole, õpetaja on tunnis lastega üksi. „Kollane“ tuleb siinkohal õpetajale appi, sest paljude heade muusikute esituses hakkab kõlama liikuma kutsuv muusika.

Selleks, et õppematerjalil oleks kandvust, et oleks mitmete inimeste arvamusi ja võimalusi katsetamiseks, moodustus meil tunnustatud tegevõpetajate töögrupp, kuhu kuuluvad:

Piret Laikre – helilooja ja arranžeerija
Tuuli Jukk – metoodika grupi koordinaator, Põltsamaa Muusikakooli eelklasside ja rütmika õpetaja, Viljandi Kultuuriakadeemia Orffi pedagoogika õppejõud, Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff-sektsiooni juht
Marju Järvpõld – Tartu Helika lasteaia muusikaõpetaja, Tartu Ülikooli eelkooliealiste muusikaõpetuse kursuste õppejõud
Piret HinrikusSage – Rocca al Mare Kooli rütmikaõpetaja, õpetajate koolitaja
Tiia Kadalipp – Viljandi Männimäe lasteaia liikumisõpetaja, Idla liikumise mentor
Katrin Reinup – Viljandi Riigigümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, Idla liikumise mentor


Muusikud: Tõnis Kivisild (bass); Tõnis Teras (bass); Viljar Kuusk (viiul, vioola); Martin Kuusk (klarnet, saksofon, flööt); Catlin Mägi (torupill, parmupill); Nikita Matsuk (metsasarv); Oliver Mazurtšak (elektrikitarr); Tõnu Laikre (klahvpillid); Jordan Laikre (löökpillid); Andre Laikre (klaver); Piret Laikre (akustiline kitarr, klahvpillid, ksülofon, kellamäng, löökpillid, plokkflööt, meloodika); Hans Kristjan Aljas (miksimine, masterdamine)