Instrumentaalmuusika koos raamatuga


Plaat (mp3-kujul) ja raamat (pdf-kujul) saadaval!
Plaadid ja raamatud on füüsilisel kujul välja müüdud!

Muusika: Tõnu Laikre
Raamat: Tuuli Jukk

Plaadil kõlav muusika ja juhendis toodud ülesanded on loodud eesmärgiga arendada liikumise kaudu lastes muusikalisi põhivõimeid (peatähelepanu meetrumi- ja rütmitunnetusel), koordinatsiooni ning pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks. Heliplaadi kasutamine aitab õpetajal rakendada liikumist muusikaõpetuse tundides.

Igal CD-l oleval muusikapalal oma eesmärk (erinevate muusikaliste vormide ja vormiosade tundma õppimine ja eristamine; taktimõõtude eristamine; muusikaliste mõistete tundma õppimine; rütmivormide kuulamine, ja mängimine pillidel; duuri ja molli eristamine, dünaamikatunnetuse arendamine, helikõrguste muutumise tajumine jne.).

Muusikapalad annavad võimalusi erineva raskusastmega harjutuste esitamiseks. Muusika kasutamisel on oluline ülesannete püstitamine. Selleks pakub metoodiline juhend mitmeid ideid. Tantsude ja liikumisharjutuste lõpptulemus kujuneb aga ikka sõltuvalt iga õpetaja oma mõtetest ja soovidest.


Muusika: Tõnu Laikre
Kontrabass / bass: Taavo Remmel
Viiul: Indrek Palu
Löökpillid: Tanel Ruben
Kitarr: Andre Maaker
Tenorsaksofon: Marko Mägi
Tšello: Helen Kõrvel
Flööt: Cätlin Jaago, Neeme Punder, Maria Krjukova
Kannel: Elo Kalda
Triangel / ksülofon / metallofon / klahvpillid / fonogrammid: Tõnu Laikre

Salvestus / mix: Jan Kolton, Kalle Kivistik, Tõnu Laikre (Viljandis Kultuurikolledži stuudio), Elmu Värk (Audio Matrix)
Master: Jan Kolton
Kujundus: Tõnu Laikre