Instrumentaalmuusika koos raamatuga


Plaat (mp3-kujul) ja raamat (pdf-kujul) saadaval! Plaadid ja raamatud on füüsilisel kujul välja müüdud! Muusika: Tõnu Laikre Raamat: Tuuli Jukk

Plaadil kõlav muusika ja juhendis toodud ülesanded on loodud eesmärgiga arendada liikumise kaudu lastes muusikalisi põhivõimeid (peatähelepanu meetrumi- ja rütmitunnetusel), koordinatsiooni ning pakkuda võimalusi loovaks eneseväljenduseks. Heliplaadi kasutamine aitab õpetajal rakendada liikumist muusikaõpetuse tundides.

Igal CD-l oleval muusikapalal oma eesmärk (erinevate muusikaliste vormide ja vormiosade tundma õppimine ja eristamine; taktimõõtude eristamine; muusikaliste mõistete tundma õppimine; rütmivormide kuulamine, ja mängimine pillidel; duuri ja molli eristamine, dünaamikatunnetuse arendamine, helikõrguste muutumise tajumine jne.).

Muusikapalad annavad võimalusi erineva raskusastmega harjutuste esitamiseks. Muusika kasutamisel on oluline ülesannete püstitamine. Selleks pakub metoodiline juhend mitmeid ideid. Tantsude ja liikumisharjutuste lõpptulemus kujuneb aga ikka sõltuvalt iga õpetaja oma mõtetest ja soovidest.


Muusika: Tõnu Laikre Kontrabass / bass: Taavo Remmel Viiul: Indrek Palu Löökpillid: Tanel Ruben Kitarr: Andre Maaker Tenorsaksofon: Marko Mägi Tšello: Helen Kõrvel Flööt: Cätlin Jaago, Neeme Punder, Maria Krjukova Kannel: Elo Kalda Triangel / ksülofon / metallofon / klahvpillid / fonogrammid: Tõnu Laikre Salvestus / mix: Jan Kolton, Kalle Kivistik, Tõnu Laikre (Viljandis Kultuurikolledži stuudio), Elmu Värk (Audio Matrix) Master: Jan Kolton Kujundus: Tõnu Laikre